Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke og hvordan Utdanningsdirektoratet bruker og beskytter dine personlige opplysninger når du fullfører registreringen og gjennomfører Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse, Verdens viktigste oppdrag.

Sammendrag

  • Målet med opplæringen er å tilby nyansatte uten tidligere erfaring fra barnehage en opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse som dekker de nasjonale rammene. De nyansatte skal få støtte og ha samtaler med en mentor underveis. For å kunne gjennomføre opplæringen, må både nyansatte og mentorer registreres med navn og e-post i løsningen og knyttes til sin barnehage. Derfor må også barnehagen og barnehagens styrer/leder registreres med organisasjonsnummer og styrers/leders navn og e-post. Styrer/leder har ansvaret for at barnehagen, ansatte (mentorer og nyansatte) blir registrert på riktig måte.

  • Løsningen registrerer gjennomføringer/fullføring per modul og opplæringen som helhet. Opplæringsbevis sendes på e-post til både nyansatt og mentor når den nyansatte fullfører opplæringen.

  • Hver enkelt barnehage kan se informasjon om sine ansattes navn og e-postadresser, gjennomføringer/progresjon per modul og fullføring av opplæringen som helhet. I tillegg kan hver enkelt barnehage se navn og e-post til den som er registrert som styrer.

  • Udir har tilgang til en oversikt med alle barnehagene som er registrert, antall barnehager, informasjon om barnehagene, styrer/leder i barnehagene og antall brukere og gjennomføringer i barnehagene. Udir har også tilgang til en oversikt med data fra evalueringer av modulene. Ingen av de ansattes (mentor og nyansatt) personopplysninger vises i Udirs oversikt, kun aggregerte tall.

  • Dataene dine sikres ved at kommunikasjonen med plattformen er kryptert.

  • Brukeren din som mentor eller nyansatt blir slettet automatisk to år etter at du sist var logget inn i løsningen.

Bruk av personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Navn, adresse og e-postadresse er eksempler på personopplysninger. Opplysninger som indirekte identifiserer en person, for eksempel en IP-adresse til en privat datamaskin, er også en personopplysning.

Behandlingsansvarlig
Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse, Verdens viktigste oppdrag.

Utdanningsdirektoratet, Org.nr. 970 018 131

Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo

post@udir.no

Har du spørsmål om behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet (personvernombud@udir.no)

Formålet med Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse
Formålet med Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse er at nyansatte skal få en innføring i barnehagefaglig grunnkompetanse. Opplæringen skal også kunne brukes av ansatte som har jobbet en tid i barnehage.

Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at alle ansatte uten erfaring og relevant fagkompetanse fra barnehage får en innføring i barnehagens samfunnsmandat, ansvar og oppgaver. For barnehageeier og barnehagestyrer skal opplæringen være en støtte til det ansvaret de har for at de ansatte får en slik innføring.

Opplæringen har en funksjon for å sende inn refleksjoner og en mentorfunksjon. I tillegg får den nyansatte opplæringsbevis når opplæringen er fullført. Mentor får også en kopi av dette. Etter hver modul kan den nyansatte frivillig evaluere modulen den har gjennomført.

Personopplysninger som behandles
Når styreren/lederen i barnehagen registrerer deg som ansatt (mentor eller nyansatt) og oppretter brukeren din, får du en e-post med informasjon om at brukeren din er opprettet og midlertidig passord slik at du kan bekrefte brukeren din, skrive inn ditt eget passord og logge inn. Når du som nyansatt har fått en mentor, får mentoren din en e-post med navnet ditt og informasjon om at den har fått mentoransvar for deg.

Som mentor eller nyansatt lagres navnet ditt, e-posten din og barnehagen du jobber i. I tillegg lagres fullføringsstatus per modul og for opplæringen som helhet. Progresjonen din lagres også, slik at du kan gjennomføre opplæringen over tid. Styrer/leder kan se status per modul og opplæringen som helhet for nyansatte og mentorer. Mentorer kan se det for nyansatte de har ansvaret for.

Underveis i opplæringen skal du som er nyansatt, sende inn refleksjoner. Kun du og mentoren har tilgang til disse, og mentoren din får en e-post med beskjed om å logge inn for å lese det du har skrevet. Du skriver refleksjonene i fritekst når du er logget inn og må passe på å ikke skrive inn personopplysninger. Refleksjonene slettes når du bekrefter at samtale med mentor er gjennomført.

Når du har fullført opplæringen som nyansatt, får du en e-post med opplæringsbeviset ditt. Mentoren din får en e-post med en kopi av dette og beskjed om at du har fullført opplæringen.

Etter hver modul får du som nyansatt muligheten til å evaluere innholdet. Det er frivillig å svare på evalueringen og ingen av rollene i løsningen (styrer, mentor, udir-administrator) kan knytte svarene dine til deg.

Tre og seks måneder etter at du som nyansatt har fullført opplæringen, blir oppfølgingsmoduler tilgjengelige. Da får både du og mentoren din en beskjed på e-post. Hvis du som ansatt (mentor eller nyansatt) velger å slette brukeren din i opplæringen, får barnehagens styrer/leder beskjed om dette på e-post.

Du som er styrer/leder i barnehagen, registrerer barnehagen med organisasjonsnummer og deg selv med navn og e-postadresse. Du må bekrefte at du er styrer/leder av barnehagen eller at du har fullmakt til å registrere barnehagen istedenfor styrer/leder. Når du registrerer ansatte, skal du bruke navn og e-postadresse du har tilgjengelig som arbeidsgiver eller som du har fått av ansatte du registrerer. Dine ansatte får ikke tilgang til opplæringen uten at du har registrert dem. Derfor er det viktig at du har kvalitetssikret riktig navn og e-postadresse.

Løsningen behandler teknisk informasjon knyttet til alle rollers brukere for å kunne feilsøke, vedlikeholde og holde løsningen i normal drift.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Rollene i løsningen registreres i kraft av å være ansatt i barnehagen. Ivaretakelse av barnehagens legitime behov er begrunnet i personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav b. Respektive roller har begrunnet samtykke etter personvernforordningen artikkel 6 nummer 1 bokstav a.

Hvordan beskytter vi ditt personvern
Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse er passordbeskyttet og krever pålogging. Systemet er utviklet ifølge prinsippene for innebygd personvern. Rollene i løsningen har ikke tilgang på annen data enn det de trenger for å utføre oppgavene knyttet til sin rolle. Udir har ikke tilgang til ansattes (mentorer og nyansatte) personopplysninger, kun aggregerte data.

Rett til innsyn, retting og sletting
For å få innsyn i informasjon som er lagret om deg, kan du som er nyansatt eller mentor logge inn med din bruker i Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse, Verdens viktigste oppdrag.

Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å slette brukeren din. Hvis du sletter brukeren din, slettes data som er lagret om deg. For å rette informasjon om deg, må du gi beskjed til styrer/leder. Styrer/leder kan rette/endre navn og e-post på nyansatte, mentorer og styrer av barnehagen. Hvis barnehagen skal slettes, må styrer/leder kontakte Udir på support-bgk@udir.no.

Du kan også utøve dine rettigheter ved å ta kontakt med Udir på personvernombud@udir.no. Hvis du mener at Udir ikke behandler personopplysningene på en måte regelverket krever, kan du klage til Datatilsynet i Norge.