Kontaktinformasjon

Henvendelser eller spørsmål som gjelder Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse kan sendes til Udir på e-post support-bgk@udir.no.

Hvis du er nyansatt eller mentor, og har problemer med å logge inn i opplæringen, skal du først kontakte styrer/leder i barnehagen.