Delta på:

Verdens viktigste oppdrag

Opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse fra Utdanningsdirektoratet

Velg Styrer for å registrere barnehagen. Styreren eller lederen i barnehagen må registrere barnehagen for å komme i gang. Når du som er ansatt i barnehage har fått en bruker, kan du logge inn og starte Verdens viktigste oppdrag.

Om opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse

Verdens viktigste oppdrag er en digital opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse. Opplæringen gjennomføres individuelt med samtaler og støtte fra en mentor underveis. Målgruppen er nyansatte uten tidligere erfaring fra barnehage.

Opplæringen er på et grunnleggende nivå og legger opp til refleksjon og læring i egen barnehage. Gjennomføringen bør skje over tid i løpet av de første seks månedene etter ansettelse.

Den nyansatte går gjennom 11 moduler som dekker de nasjonale rammene. Opplæringen har også oppfølgingsmoduler. Disse kan gjennomføres tre og seks måneder etter at opplæringen er fullført.