Om opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse

Verdens viktigste oppdrag er en digital opplæring i barnehagefaglig grunnkompetanse. Opplæringen gjennomføres individuelt med samtaler og støtte fra en mentor underveis. Målgruppen er nyansatte uten tidligere erfaring fra barnehage. Den nyansatte går gjennom 11 moduler som dekker de nasjonale rammene.

Hvis du vil vite mer om opplæringen, kan du lese mer i veiledningen for styrer/leder.